5 podstawowych etapów stworzenia efektywnego planu rozwoju osobistego

Zadaniem planu rozwoju osobistego jest przede wszystkim uniknięcie zagubienia się po drodze i sporządzenie szczegółowej mapy działania, według której należy podążać, aby osiągnąć swoje cele.

Definicja planu rozwoju osobistego.

Zdeponowanie w głowie celów nie wystarczy, aby je osiągnąć. Istotne jest, aby zapisać je na piśmie. Dlatego ważne jest stworzenie dokumentu zawierającego wszystkie szczegóły, które są niezbędne do osiągnięcia ostatecznego celu.Plan rozwoju osobistego to szczegółowy proces postępowania na drodze, którą należy podążać, aby stać się sobą.

Zasadniczo zaczynamy od punktu A i przechodzimy do punktu B, wyznaczając kamienie milowe, które są niezbędne dla osiągnięcia postępu. To plan działania, który wyznacza sposób przejścia z obecnej sytuacji do tej, którą chcemy osiągnąć.

5 prostych kroków do stworzenia planu rozwoju osobistego.

Zdefiniowanie jasnej wizji celu.

Pozwólcie sobie na marzenia. Aby rozpocząć tworzenie planu rozwoju osobistego, musimy określić jasną wizję swojego celu. Czego dokładnie chcemy? Jaką osobą chcemy się stać? Po prostu trzeba być sobą i nie czuć się zobowiązanym do bycia kimś innym? Zbudować życie, które będzie odzwierciedleniem własnego ja.

Nie lekceważcie potęgi wyobraźni. Według Emile’a Coué wyobraźnia ma większą moc niż wola.

Podsumowanie obecnego życia.

Drugim krokiem w osobistym planie rozwoju jest podsumowanie swojej obecnej sytuacji. Jest to niezbędne , aby wiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy i jakie będą nasze priorytetowe obszary pracy. Bardzo praktycznym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest metoda koła życia, która jest szeroko stosowana w rozwoju osobistym, ma kilka nazw, ale zasada jest ta sama. Należy zapytać siebie o najważniejsze obszary w życiu, a następnie ocenić każdy z nich.

Wyznaczenie kamieni milowych mini-celów.

Po pierwsze, trzeba zadać sobie pytania:

  • co musimy zrobić,
  • czego należy zaniechać,
  • czego musimy się nauczyć,
  • co należy przeczytać, aby osiągnąć ostateczny cel.

Tworzymy listę wszystkiego, co przychodzi nam do umysłu bez ograniczeń. Po utworzeniu listy analizujemy ją i ustalmy priorytety realizacji naszych pomysłów.

Aby zobaczyć wszystko wyraźniej, nie wahajmy się stworzyć mapy myśli.

To wizualne narzędzie może pomóc wyraźniej zobaczyć wszystkie nasze zamierzenia, a tym samym lepiej zrozumieć, jakie są priorytety.

Zdefiniowanie mini-celów rozwoju osobistego.

Wybieramy maksymalnie 3 obszary i wyznaczamy sobie mini cel na każdy obszar. Mówimy tu o obszarze życia, ale można również pracować tylko nad jednym indywidualnym obszarem. W takim przypadku należy wyznaczyć maksymalnie 3 cele.

Stworzenie fundamentów dla osiągnięcia sukcesu.

Jeśli nasze kroki lub kamienie milowe są współzależne i zgodne z logiczną kolejnością, to w tym przypadku nasze działanie jest całkiem proste. Zapisujemy kroki w kolejności chronologicznej, w jakiej muszą być wykonane. Jeśli jednak nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy różnymi tematami, które się wyłaniają we wstępnej liście, należy ustalić priorytety. Co jest najważniejsze i jaki ma wpływ na nasze życie. W obu przypadkach należy być tak szczegółowym, jak to tylko możliwe w stosunku do oceny każdego kamienia milowego. Należy opisać jak najdokładniej, jakie działania musimy podjąć..

Autor

  • Początkowo chciał zostać sportowcem, jednak kontuzja kolana pokrzyżowała jego plany. Obecnie zajmuje się doradztwem biznesowym. Jego zadaniem jest kierować klientów ku upragnionemu celowi.

2 thoughts on “5 podstawowych etapów stworzenia efektywnego planu rozwoju osobistego

  1. Swoje cele zapisałam na kartce i zawiesiłam na tablicy korkowej. Każdego dnia staram się robić kilka kroków do ich wykonania. Niestety, nie zawsze się to udaje. jednak wyznaję zasadę, że dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.

  2. Jak można zmotywować się do działania. Na początek warto spisać swoje cele. Później pomyśleć nad drogą do ich wykonania. Duże cele najlepiej rozbić na mniejsze. Łatwo nie będzie, ale tutaj warto wspomóc się swoją silną wolą.

Comments are closed.